Giải pháp gỡ khó cho dự án đầu tư có sử dụng đất

8 tháng trước
Trên thị trường nhà đất đang gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc với những dự án có sử dụng đất. Vì thế việc hoàn thiện và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP đã quy định chi tiết thi hành một số điều luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư được kì vọng có thể là giải pháp giải quyết vấn đề trên.
Giải pháp đầu tư đất sử dụng đất

Chịu điều chỉnh của Luật

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết hiện nay mốt ố nội dung quy định tại NĐ đang phải chịu sự điều chỉnh của nhiều luật khác như Luật Đầu tư, Luật đất đai, nên trong quá trình triển khai thực hiện còn khó khăn, bất cập, cần có những biện pháp để tháo gỡ. Đối với những dự án có sử dụng đất ở trong luật đất đai, luật đấu thầu, luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn chưa có sự phân dịnh rõ ràng trường hợp gai đất theo một trong 3 hình thức bao gồm có: đấu thầu theo Luật đấu thầu, quyết định chủ chương đầu tư theo Luật đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo những báo cáo của các bộ ban ngành địa phương, một số quy định tại NĐ 30 cũng chưa thực sự phù hợp với thực tiễn triển khai như phạm vi điều chỉnh, quy định thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, điều kiện chỉ định nhà đầu tư, thời gian để lựa chọn nhà đầu tư. Thực tế này cần được sớm nghiên cứu và xây dựng Nhgị định thay thế NĐ 30 để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vưỡng mắc trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đặc biệt là lựa chọn nhà đầu tư cho dự án có sử dụng đất.

Bên cạnh đó với ý kiến cho rằng, hiện khung pháp lí đang có sự không rõ ràng giữa PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất và dự án chính thức được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Cụ thể là chính sách khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư theo hình thức trên dễ khai thác, không phải đấu thầu chọn lựa dự án, nhà đầu tư.
Xem thêm:
 

Bổ sung quy định về dự án xã hội hóa có sử dụng đất

Về kết cấu nội dung, Dự thảo Nghị định thay thế NĐ 30 gồm có 10 chương, 99 điều, giữ nguyên các chương so với NĐ 30, tiến hành sửa đổi 36 điều của NĐ 30 và bổ sung thêm 5 điều, có 2 phụ lục gồm: Bảng theo dõi tiến độ hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư dự án; Cách thức xác định giá đánh giá trong đấu thầu dự án áp dụng với loại hợp đồng BT.
Bộ KH&ĐT cho hay, NĐ 30 có quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn được những nhà đầu tư để xây dựng công trình thuộc những khu đô thị mới, nhà ở thương mại, các công trình thương mại và dịch vụ, tổ hợp đa năng. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã phản ánh, quy định về khái niệm “ khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao ” của NĐ 30 chưa được quy định rõ ràng, do đó gây lúng túng trong khi quyết định thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đấu thầu hay Luật Đầu tư.
Nguồn Cafeland