Bắt đầu từ ngày 1/3/2018 Tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện tách thửa trở lại

2 tháng trước
Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định cho phép thực hiện tách thửa đất trở lại. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2018, nó sẽ bỏ qua quy định số thửa đất tối thiểu và phải lập dự án khi tách, thay vào đó là quy định về diện tích.
Đồng Nai có quy định về tách thửa

Tỉnh Đồng Nai thực hiện tách thửa trở lại

Thời gian trước, những khu đất tách thửa từ 10 thửa trở lên phải lập dự án, đầu tư về cơ sở hạ tầng thì giờ đây theo quy định mới, chỉ những đất có diện tích 500-2.000m2 mới phải có bản vẽ mặt bằng và từ 2.000m2 trở lên phải lập thêm nhiều dự án. Với những khu vực đất ở, diện tích tối thiểu sau khi được tách thửa được quy định theo từng khu vực.

Theo quy định mới, diện tích tối thiểu sau khi thực hiện tách thửa ở các phường và các xã bao gồm có Hiệp Hòa, Tân Hạnh, Hóa An thuộc Tỉnh Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh là có 60m2; diện tích tối thiểu khi thực hiện tác thửa ở các xã Phước Tân, Tam Phước, Long Hưng, An Hòa thuộc TP Biên Hòa và nhiều thị trấn thuộc huyện là có 80m2, còn lại với các xã khác tối thiểu là 100m2.
Xem thêm:
 
Với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được tách thửa ở các phường và xã Tân Hạnh, Hóa An, Hiệp Hòa và các phường ở thị xã Long Khánh, các thị trấn thuộc huyện 500m2. Với các khu vực còn lại có diện tích tối thiểu là 1,000m2.
Theo Trí Thức trẻ