Cần có cách nhìn nhận mới về bất động sản

2 tháng trước
Bất động sản là một ngành kinh tế quan trọng, ảnh hướng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực phát triển kinh tế nhưng thị trường bất động sản hiện nay vẫn đang bị đối thủ bất công. Vì vậy cần thay đổi cách nhìn về bất động sản.
Cần thay đổi cách nhìn về bất động sản

Thay đổi cách nhìn về bất động sản

Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ tài chính vẫn đang xác định kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực đặc thù nên phải nộp thuế trước khi ghi nhận được doanh thu, đây là một trong những “ nút thắt” cần phải tháo gỡ.
Quá trình đầu tư dự án kéo dài, các nhà phát triển bất động sản quy mô vừa thường đối mạch với nhiều khó khăn khi vừa phát dinh doanh thu đã phải kê khai để đóng thuế. Để tháo gỡ nút thắt này, có thể cân đối bằng cách phân loại dự án bất động sản và quy mô doanh nghiệp để có thể có cơ chế trong việc xác định thời điểm tính thuế cho thị trường thật phù hợp.

Vướng mắc thứ hai là về thuế với quy định bù trừ thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản với thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác theo Luật thuế thu nhập của doanh nghiệp.
Với khoản thu nhập từ chuyển nhượng là nguồn thu chính của nhiều doanh nghiệp bất động sản nhưng vẫn còn phải kê khai riêng để nộp thuế. Vì vậy ngân sách đâu để doanh nghiệp để bù lỗ cho các khoản đầu tư và chi phí cho các hoạt động kinh doanh hỗ trợ rất cần thiết để có thêm khoản thu đó?

Hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực là một trong những xu hướng tất yếu để xây dựng những doanh nghiệp bất động sản lớn trong ngành. Khi các cơ quan quản lí quá lo ngại về chuyện doanh nghiệp bù lỗ để trốn thuế như vậy thì vô hình dung tạo ta những phản ứng của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp có quy mô vừa đang phát triển đa ngành. Chính sách cần có để tạo cơ hội để tất cả cùng phát triển, còn đưa ra những chính sách ra sao, có thể để cho các doanh nghiệp đưa ra những cam kết và cơ quan thuế chấp nhận được ngay từ đâu.

Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước vẫn đang tích cực để tạo cơ hội để kiểm soát trên diện rộng về lãi suất, về giới hận – tỷ lệ để đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng bất động sản. Về việc xem xét vạch ra một số những quy định riêng biệt về cơ chế lãi suất cho vay đối với khối lượng doanh nghiệp bất động sản là một trong những điều cần cân nhắc kĩ lưỡng.

Trên thực tế, các doanh nghiệp bất động sản vẫn cần tiếp tục chờ mong Chính phủ chỉ đạo giảm lãi suất tín dụng để không chỉ cho bản thân mà họ cò mở rộng thêm hoạt động kinh doanh, mà người mua nhà là một đối tượng hưởng lợi – nhà ở dù sao vẫn là các sản phẩm thiết yếu với đại bộ phận cư dân ở tại đô thị nhỏ trở lên.
Xem thêm:
 
Chính phủ và nhiều đơn vị có liên quan cầ kiểm soát việc quan trọng nhất trong bài toán dòng chảy chính này, đó là cân đối làm sao để giám sát chặt chẽ vào các dự án bất động sản này ở mức an toàn cao để bảo toàn dòng vốn. Với cơ chế giám sát này phải có sự đồng lòng từ các ngân hàng thương mại và năng lực giám sát của các cơ quan quản lí ở địa phương.
Theo Báo đầu tư bất động sản