Cánh cửa cho thủ tục tách thửa đất ở ngày càng hẹp ở nước ta

2 tháng trước
Mới đây, Sở tài nguyên Môi trường TP.HCM vừa kí ban hành theo những quy chế mẫu hướng dẫn theo quy trình tiếp nhận hồ sơ, thực hiện theo yêu cầu tách thửa đất ở cho người dân. Theo nội dung quy chế, hồ sơ xin tách thửa chỉ được đề xuất chấp thuận khi tất cả các thành viên trong tổ công tác liên ngành bao gồm có nhiều phòng ban hay nhiều đơn vị đồng hay hoặc không có ý kiến khác.
 
Thủ tục tách thửa bất

Tình hình tách đất ở ngày càng hẹp


Thủ tục để tách thửa hiện nay ở nước ta


Theo Ông Nguyễn Toàn Thắng, GĐ của Sở tài nguyên Môi trường TP.HCM cho biết, vào ngày 15/3 vừa qua Sở đã kí ban hành quy chế về mẫu gửi cho UVND ở 24 quận, huyện trên địa bàn, để hướng dẫn về quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thêm nhiều vấn đề yêu cầu tách thửa đất của người dân TP. Với những quy chế này thì việc tách thửa đất đã được tổ chức và kiểm soát chặt chẽ hơn.

Căn cứ theo quy trên trên thì nơi tiếp nhận hồ sơ là UBND ở cấp huyện, quận, tổ công tác liên ngành do UBND quận, huyện quyết định thành lập sẽ thực hiện họp và xét duyệt nhiều hồ sơ, ban gồm cả Văn phòng UBND các quận, huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường hay phòng quản lí đô thị, UBND ở phường, xã, thị trấn. Bên cạnh đó thì HĐND các cấp huyện, quận, Mặt trận tổ quốc, phòng Nông nghiệp, Phòng lao động – Thương Binh- Xã hội cũng sẽ tham gia vào quá trình xét duyệt.

Với những quy chế nêu rõ, hồ sơ đem ra tách thửa đất ở TP HCM chỉ được đề xuất chấp thuận theo những đề xuất được chấp thuận trong trường hợp có tất cả các thành viên tổ công tác liên ngành với nhiều phòng ban cùng thực hiện, cùng nhất trí hay có những ý kiến riêng.

Theo ghi nhận thì với nhu cầu tách thửa đất trên địa bàn TP HCM là rất lớn trong những năm gần đây. Vì vậy UBND TP.HCM cũng đã ban hành nhiều quyết định liên quan đến việc cho phép thực hiện tách thửa. Tuy nhiên thì trong quá trình áp dụng vào thực tiên, việc đã buông lỏng trong khi thực hiện quản lí của các quận, huyện đã dẫn đến việc pháp sinh những mâu thuẫn ở nhiều quận huyện, phát sinh nhiều tiêu cực. Ở nhiều nơi cho tách thửa nhưng sẽ siết chặt về những công tác quản lí. Ngoài ra các cơ quan chức năng cho cho phép bạn thực hiện tách thửa với trường hợp đảm bảo những điều kiện mới về quy hoạch, hạ tầng.

Xem thêm:
Nội dụng trong văn bản hướng dẫn, Sở quy hoạch kiến trúc TP.HCM cũng đã ghi rất rõ về việc tách thửa đất theo Quyết định 60 phải theo những quy hoạch chi tiết thoe tỷ lệ 1/500, phải có hình thành đường giao thông và về hạ tầng kĩ thuật,...
Theo Thanh Niên Online