Cấp sổ đỏ cho hàng nghìn ha đất lấn chiếm rừng

6 tháng trước
Các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở tỉnh Đăk Nông trong quá trình rà soát đất rừng bị lấn chiếm đã được cấp sổ đỏ đã phát hiện ra có hàng tăm cáo bộ thực hiện sai phạm.
đất rừng bị lấn chiếm cấp sổ đổ

Hàng ngàn ha đất lấn chiếm rừng được cấp sổ đỏ

Vào sáng ngày 14/12 tại cuộc hợp thứ 5 HĐND tỉnh Đăk Nong khóa III, ông Đào Quang Trung, Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường cho biết có đến 3.109 hộ được cấp sổ đỏ đối với đất rừng có nguồn gốc bị lấn chiếm.
Trong quá trình rà soát đã phát hiện 213 cán bộ sai phạm trong quá trình cấp đất cho người dân trước khi UBND tỉnh có chủ chương thực hiện.
Cụ thể, có 19 Lãnh đạo UBND huyện, 38 người là công chức các phòng ban, 40 người là cán bộ văn phòng, 61 người là chủ tích, phó chủ tịch UBND các xã, 55 người là công chức lĩnh vực địa chính.

Vào thời điểm tháng 10/2014, sau khi thực hiện rà soát, diện tích đất bị lấn chiếm từ các lâm trường, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành kế hoạch về quản lí, bố trí và sử dụng, bàn giao hơn 63.000 ha về địa phương để thực hiện cấp đổ đỏ cho người dân.
Mới đây, sau khi các cơ quan chức năng của Tỉnh rà soát lại thì số đất bị lấn chiếm đủ điều kiện để cấp sổ đỏ chỉ còn vào khoảng 28.500 ha. Trong những số đó, cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 9.500 ha.
Xem thêm:
 
“ Hiện nay có 7 huyện, thị xã đã cấp sổ đỏ đối với 3.222 ha/9.500 ha đất từ nguồn gốc lấn chiếm trước khi có kế hoạch của tỉnh. Trong đó, huyện Đăk R’lấp có hơn 240ha, Tuy Đức gần 796 ha, Đăk Mil gần 141 ha, Đăk Song hơn 919 ha và thị xã Gia Nghĩa có hơn 367ha. Dựa vào những diện tích trên thì tổng kinh phí để đo đạc, cấp lại sổ đỏ là gần 24 tỷ đồng, trong khi số tiền để truy thu chỉ hơn 251 tỷ đồng.” Ông Trung cho biết.
Theo Cafeland