• Trang chủ
  • Thị trường
  • Chủ đầu tư không được chuyển giao dự án và bán sản phẩm khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Chủ đầu tư không được chuyển giao dự án và bán sản phẩm khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính

10 tháng trước
Hiện nay khi ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dự án được bán và chuyển nhượng cho khách hàng khi mà chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ chi trả tài chính đã vay nên thành phố đã đưa ra quy định mới nhất. UBND thành phố đã đề nghị và yêu cầu Sở Xây dựng không giải quyết các thủ tục chuyển nhượng dự án và không cho phép bán dự án cho khách hàng đối với trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
Chưa bán dự án bất động sản khi chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính

Mục đích của quy định trên

Động thái này của Thành phố đưa ra nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thẩm định đất ở trên địa bàn thành phố. Đối với những chủ đầu tư đã thực hiện nộp tạm một số tiền để sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước thì vẫn sẽ không được chuyển vào căn hộ hay dự án đã đầu tư.
UBND Thành phố Hà Nội cũng cho biết rằng UB đặc biệt lưu ý đối với Sở Tài Nguyên và môi trường về tình trạng pháp lý của một số dự án và một số hạn chế về quyền sử dụng đất trong trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn tất tài chính đối với nhà nước với mục đích hạn chế rủi ro trong tín dụng cũng như các giao dịch khác.

Theo Nghị định 43 của Chính phủ trong Luật kinh doanh bất động sản có quy định về dự án phải có sổ đỏ thì mới được bán. Những dự án chung cư chưa nộp đầy đủ tiền sử dụng đất sẽ không được phép bán căn hộ của mình cho khách hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải đảm bảo những điều kiện, trong đó quan trọng nhất là việc chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án bao gồm tiền sử dụng đất, thuế, lệ phí liên quan đến đất đai,…
Xem thêm:
Tuy nhiên, quy định vẫn chỉ trên giấy tờ và áp dụng được ít trường hợp. Trong thực tế, tình trạng các chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ về tài chính nhưng đã mở bán dự án, căn hộ cho khách hàng còn khá phổ biến. Những khách hàng mua dự án của những chủ đầu tư như thế này sẽ gặp rất nhiều rủi ro như không được cấp giấy chứng nhận, không được xây dựng, không có thể sử dụng như tài sản để thế chấp ngân hàng.
Theo Trí thức trẻ