Công bố 8 loại công trình được đề xuất miễn giấy phép xây dựng

2 tháng trước
Theo dự thảo về Luật sửa đổi, bổ sung và với một số điều của Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản và Luật quy hoạch đô thị đang được Bộ xây dựng đề xuất và sẽ lấy ý kiến. Trong dự thảo đánh lưu ý là việc Bộ đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho 8 loại công trình trên thị trường.
Những công trình được đề xuất miễn giấy phép xây dựng

Công trình nào được đề xuất miễn giấy phép xây dựng?

Hiện nay, theo quy định của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 vẫn còn đang thực hiện hiệu lực, trong đó có 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng:

Tại dự thảo luật sửa đổi mà Bộ xây dựng đang được triển khai, Bộ có thể đề xuất còn có 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng, là những công trình dưới đây:

1.Công trình bí mật của nhà nước, công trình được xây dựng theo lệnh khẩn của nhà nước và công trình nằm trên địa bàn của 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.
2.Công trình xây dựng đã được các cơ quan có thẩm quyền, thẩm định thiết kế xây dựng và thuộc những dự án đầu tư xây dựng.
3.Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công những công trình hành chính.
4.Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phê duyệt hoặc đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo hướng tuyến công trình.
5. Công trình xây dựng về màn hình quảng cáo ngoài trời có diện tích mặt dưới 20m2, biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt dưới 20m2 có kết cấu khung kim loại hoặc những vật liệu xây dựng tương tự gắn vào những công trình xây dựng có sẵn, bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt dưới là 40m2.
6. Công trình xây dựng ở vùng nông thôn thuộc khu vực chưa quy hoạch để phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt, nhà ở riêng lẻ ở nông thông thì trừ nhà ở riêng rẻ xây dựng trong khu vực được bảo tồn, khu di tích lịch sử.
7. Công trình đã được sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không được làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến môi trường và an toàn của nhiều công trình.
8. Các công trình sửa chữa, cải tạo để làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lí những kiến trúc.
Theo nhiều chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định ở các điểm tại 2 và 4 điều nêu trên sẽ có trách nhiệm để thông báo những thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế chi tiết dự án xây dựng đến các cơ quan quản lí xây dựng có thẩm quyền tại địa phương để theo dõi và lưu lại hồ sơ.
Hiện nay Bộ xây dựng đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp về dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Xem thêm:
 
Theo Chinhphu.vn