Đánh thuế nhà, đất giá trị lớn – Hạn chế đầu cơ bất động sản

9 tháng trước
Hiện nay, Bộ tài chính nhận thấy rằng sắc thuế hiện tại chưa phù hợp với giá đất, giá nhà bất động sản nên đã muốn có luật riêng cho lĩnh vực này. Luật này sẽ đặc biệt nhắm vào các tài sản lớn như nhà đất có giá trị để nhằm hạn chế đầu cơ bất động sản.
Đánh thuế bất động sản có giá trị

Nguyên nhân đánh thuế bất động sản có giá trị

Việt Nam hiện nay có nhiều chính sách thuế liên quan đến tài sản, cụ thể BĐS như: Thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp/ cá nhân từ BĐS, phí trước bạ,...Song bộ tài chính cho rằng, chính sách thuế với tài sản hiện chưa đáp ứng vai trò của một trong số những nguồn thu ổn định cho ngân sách Nhà nước. Vì vậy, cơ quan này vừa có một bài báo chuyên đề để cho thấy việc cần thiết phải xây dựng một Luật thuế tài sản riêng, góp phần quản lí sử dụng hiệu quả đất đai và hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản.
Theo báo cáo của Bộ tài chính đã đề cập đến xu hướng cải cách thuế tài sản ở một số nước như Australia, Canada, Malaysia mà theo đó đang có những xu hướng đánh thuế tài sản giá trị lớn và mở rộng thêm các đối tượng thu thuế.
Báo cáo này nhấn mạnh: Việc đánh thuế tài sản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong những giai đoạn tới, góp phần tăng cường quản lí nhà nước đối với tài sản.
Theo bộ tài chính, thu nhập của người dân nước ta ngày một tăng qua các năm gần đây, từ 1,400 USD năm 2013 đến 2,2000 USD năm 2016 và dự báo tăng lên 3,400 USD năm 2020. Dự kiến của việc nắm giữ, sở hữu hay đầu tư bất động sản của người dân cũng có xu hướng tăng lên nên cần nghiên cứu, xây dựng luật thuế tài sản để hạn chế đầu cơ và sử dụng BĐS lãng phí.
Xem thêm:
 
Hơn nữa, số thuế sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay chỉ chiếm khoảng 0,03% GDP và khoảng 0,15% tổng thu ngân sách nhà nước, Bộ tài chính cho rằng đây là một vấn đề bất cập. Tại một số nước trên thế giới, thu từ thuế sử dụng đất là nguồn chủ yếu của ngân sách. Đơn cử tại các quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, thu từ thuế tài sản chiếm 2% nguồn thu quốc gia. Tại Canada tỷ lệ này là 4% và tại Mỹ là 1-3%. Còn ở các nước đang phát triển, nguồn thu này chiếm khoảng 0,6% và khoảng 0,68% đối với các quốc gia đang chuyển đổi.

Như bộ tài chính cho biết, thuế tài sản được các nước đánh giá là thuế trực thu có khả năng động viên tương đối sát đối với khả năng đóng góp thực tế của người chịu vì đánh vào những tài sản cụ thể nhất là đối với nhà đất.
Tuy đưa ra phương án đánh thuế cụ thể, song bộ tài chính đã nhiều lần hé lộ tới khả năng áp dụng thuế với BĐS thứ hai trở đi của người dân. Cuối năm ngoái, một đại diện của cơ quan này cũng đã hé lộ về việc đang xây dựng Luật thuế tài sản để thực hiện theo hướng này.
Theo Vnexpress