Điều chỉnh Quy hoạch chung trong xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030

4 tháng trước
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra ý kiến liên quan đến việc tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đảo Phú Quốc ở Tỉnh Kiên Giang từ giờ đến năm 2030.
điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc

Theo thông tin cụ thể, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, khu vực xã Bãi Thơm.
Theo yêu cầu của Thủ tướng đưa ra, UBND Tỉnh Kiên Giang phải có trách nhiệm cập nhật nội dung điều chỉnh vào hồ sơ đồ án được quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030. Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang cũng cần tổ chức quản lí và phát triển, thực hiện quy hoạch theo đúng quy định về quy hoạch, xây dựng đô thị và đất đai.

Ngoài ra thì Phó Thủ tưởng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng cho ý kiến về việc bổ sung cảng cạn tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào trong quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Cũng theo đó, Bộ GTVT cũng có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan có liên quan đến tổ chức cập nhật cảng cạn tại xã Long An vào quy hoạch cho tiết về phát triển hệ thống thống cảng cạn. Về ciệc cập nhật cần thực hiện theo đúng thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch để phát triển hệ thống cảng cản ở nước ta đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được thực hiện phê duyệt.
Xem thêm:
 
Bộ GTVT cũng có nhiệm vụ là phải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và nhiều cơ quan có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lí, khai thác và sử dụng cảng cạn theo đúng quy hoạch đề ra.
Theo VOH