Đối tượng nào sẽ được cấp bù lãi suất chênh lệch khi mua nhà ở xã hội ?

2 tháng trước
Thủ tướng Chính Phủ vừa ký duyệt Nghị định 100 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội. Vậy những đối tượng nào sẽ được cấp bù lãi suất chênh lệch khi mua nhà? 

Đối tượng cấp bù lãi suất chênh lệch khi mua nhà xã hội

Theo đó, các đối tượng bao gồm: Ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng sẽ được cấp bù chênh lệch lãi suất. Bên cạnh đó, các đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua chung cư giá rẻ; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100 cũng nằm trong diện được xem xét cấp bù lãi suất. 
 

Ai sẽ được hưởng cấp bù lãi suất chênh lệch khi mua nhà xã hội
 
Trong đó, các đối tượng được ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: đã ký hợp đồng tín dụng, được giải ngân vốn vay tại các tổ chức tín dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 100.
 
Không những đúng đối tượng, mà khách hàng sử dụng vốn vay phải đúng mục đích theo quy định của pháp luật và các khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất.
 
Có thể xảy ra 2 trường hợp 
 
Trong trường hợp các khoản cho vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ (trừ trường hợp các khoản cho vay bị rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng) thì không được cấp bù chênh lệch lãi suất.
 
Còn trong trường hợp khách hàng vay vốn đã trả hết phần nợ quá hạn và khoản cho vay được xác định trở lại trạng thái trong hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo thì khách hàng vẫn tiếp tục được cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định.
 
Hiện tại, theo Nghị định 100 của Chính Phủ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng thực hiện là 3%/năm. Thời gian được áp dụng trong giai đoạn từ 2016-2020.
 
Quyết định của Thủ tướng cũng cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý khi thực hiện cho vay để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định theo cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định hiện hành. 
 
Hiện tại lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Còn với trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn ngắn hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì người vay sẽ thỏa thuận với Ngân hàng Chính sách xã hội. 
 
Về phương thức cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh hoặc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện.