• Trang chủ
  • Thị trường
  • Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô giai đoạn 2030-2050

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô giai đoạn 2030-2050

6 tháng trước
Mới đây, theo thông tin từ văn phòng chính phủ thì Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tiến hành thực hiện chuyển đổi một phần diện tích đất xanh tại những quy hoạch phân khu N11, quận Long Biên, huyện Gia Lâm theo hình thức BT được ban hành.
điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 -2050

Sau khi nhận được văn bản số 7357/VPCP và văn bản số 11247/VPCP –CN của Văn phòng chính phủ về các vấn đề trên. Bộ Xây dựng đã có các văn bản phúc hồi với nội dung như sau: Bộ xây dựng đã thống nhất nguyên tắc để điều chỉnh cục bộ đối với 2 khu vực nêu trên của UBND TP Hà Nội đưa ra.

Về việc xác định quy mô dân số cụ thể cho các khu dự kiến phát triển đô thị tại 2 khu vực trên so UBND Tp Hà Nội đã quyết định dựa trên định hướng quy hoạch chung xây dựng của Thủ đô và các quy hoạch phân khu liên quan đến xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm xác định giải pháp tổ chức không gian cũng như lựa chọn loại hình nhà ở, các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc theo đúng quy định ban hành trong luật và đảm bảo phù hợp với cảnh quan, kiến trúc, không gian của khu vực như thành phố, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả quỹ đất, kết nối đồng bộ với hạ tầng kĩ thuật trong khu vực dự án với những vùng xung quanh.
Xem thêm:
 
Đối với những phần đất đai để làm dự án thành phần của dự án trung tâm hội trợ triển lãm của Quốc gia tại huyện Đông Anh, diện tích sẽ được xác định cụ thể sau khi Thủ tướng chính phủ chấp thuận phương án tài chính của dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia.
Theo Báo xây dựng Online