Hà Nội: Năm 2017 phát triển hơn 11 triệu m2 nhà ở

5 tháng trước
Theo nguồn thông tin tin cậy từ Cổng thông tin điện tử chính phủ, phát triển nhà ở, khu nhà ở tái định cư là một trong những nội dung được Hà Nội ưu tiên thực hiện trong năm 2017.
Hà Nội phát triển hơn 11 triệu m2 nhà ở
 

Hà Nội phát triển hơn 11 triệu m2 nhà ở trong năm 2017

Theo kết quả thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích sàn nhà ở phát triển mới năm nay đạt khoảng 11.033.432 m2. Trong đó, diện tích nhà ở xã hội dự kiện là 60.688m2 sàn, nhà ở thương mại trong khoảng 2.508.104 m2 sàn, nhà ở do người dân tự xây dựng vào khoảng 8.300.00 m2 sàn ( bao gồm ở nông thôn và khu thành thị).

Dự kiến đến hết năm 2017, Tp Hà Nội sẽ hoàn thành nhà ở tái định cư 164.640 m2 sàn tương đương với 2.134 căn hộ. Đã được triển khai xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng, đặt mua hàng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại dự án X2 Đại Kim.

Xây dựng nhà ở xã hội tại các khu Tiên Dương ( Đông Anh), Cổ Bi ( Gia Lâm), Ngọc Hồi ( Thanh Trì) và Ecohome 3, diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm 2017 dự kiên là 60,688m2 tương đương với 650 căn hộ bao gồm cả nhà ở đối tượng lao động, sinh viên.
Triển khai lập quy hoạch cải tạo 28 khu chung cư đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách để thực hiện đã có báo cáo về quy hoạch 10 khu. Đã giao các đơn vị lập quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/500 để thực hiện cải tạo, xây lại các khu chung cư cũ trên địa bàn Thành Phố, đến nay, đã có 16 nhà đầu tư đã đề xuất ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với các khu chung cư cũ hơn.
Xem thêm:
Hiện nay, diện tích bình quân năm 2017 đạt 25,6 m2/ người mục tiêu trong 3 năm trới lên đến 26,3m2/ người và theo kết quả điều tra giữa kì năm 2014 của Tổng cục thống kê diện tích bình quân đạt 23,1m2/ người.
Tính đến thời điểm hiện nay, Tp Hà Nội đã hoạch định bố trí diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng cho 126.179 tòa chung cư, xác lập sở hữu Nhà nước diện tích kinh doanh dịch vụ tại 93/177 tòa nhà có diện tích kinh doanh, các ngành nghề dịch vụ.
Theo Trí thức trẻ