• Trang chủ
  • Thị trường
  • Hàng loạt dự án xây dựng trái phép ở Hà Nội phải bổ sung nghĩa vụ tài chính

Hàng loạt dự án xây dựng trái phép ở Hà Nội phải bổ sung nghĩa vụ tài chính

8 tháng trước
Gần đây UBND Hà Nội đã kiểm tra, xử lí 42 dự án xây dựng trên địa bàn xây dựng trái phép. Các dự án này phải bổ sung nghĩa vụ tài chính với những diện tích bị sai phạm theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.
Hà nội xử lí vi phạm dự án trái phép

42 dự án  xây dựng trái phép phải bổ sung nghĩa vụ tài chính

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc xử lí, khắc phục các vi phạm về quy hoạch kiến trúc các công trình xây dựng và dử dụng đất sau cuộc thanh tra các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới xây dựng trên địa bàn Hà Nội.
Theo công văn, UBND Hà Nội đã yêu cầu xử lí triệt để vi phạm của 42 dự án về quy hoạch kiến trúc, trật tự và sử dụng đất sau khi có cuộc thanh tra đất, sử dụng đất.

Lãnh đạo ở các quận huyện phải chịu trách nhiệm trước thành phố về những tồn tại và hạn chế, yếu kém hay phát sinh các trường hợp vi phạm đất đai, quy hoạch kiên trúc, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lí. Nếu chủ đầu tư không chấp hành, phải hoàn thiện hồ sơ, xử lí dứt điểm công trình vi phạm theo quy định của công văn.

UBND Tp đã yêu cầu Sở tài nguyên và Môi trường cùng Cục thuế, sở tài nguyên chính lập hồ sơ điều chỉnh quyết định giao đất và xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính do thay đổi mật độ, hệ số sử dụng đất với những phần diện tích sai phạm.
Các dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ làm tăng dân số học, Sở quy hoạch – Kiến trúc phải đánh gia lại khả năng đáp ứng hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội. Tuy nhiên theo UBND Hà Nội đã nhấn mạnh, thanh tra Sở xây dựng và cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội vẫn phải xử lí, xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Đối với 9 dự án phức tạp, Hà Nội giao một số ngành và các quận làm rõ những nội dung, biện pháp cần xử lí chặt chẽ. Sở tài nguyên và Môi trường phải báo cáo bằng văn bản về kết quả cấp giấy chứng nhân của 9 dự án có vi phạm.
Trước đó thanh tra Chính Phủ cũng đã có kết luận về quản lí đầu tư và xây dựng 39 dự án phát triển nhà ở, khi đô thị và quản lí sử dụng những quỹ đất, quỹ nhà pử Hà Nội trong giai đoạn 2002- 2014 đã nêu ra các sai phạm và thực hiện tài chính đất đai, quản lí và sử dụng quỹ đất nhà ở, quỹ đất,...
Xem thêm:
Các cơ quan thanh tra đã phát hiện một số sai phạm về tài chính đất đai, tổng tiền tài chính nộp lên tới 1.562 tỷ đồng. Số tiền sai phạm do tính chưa đủ, chưa hoàn thành trách nhiệm tài chính và chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này đã được cơ quan điều tra xác định là 611 tỷ đồng.
Nguồn Vietnamnet