Làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần những thủ tục gì?

2 tháng trước
Nếu thửa đất nhà bạn đã sử dụng ổn định và có đầy đủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều người vẫn nghĩ thủ tục để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất phức tạp và rắc rối. Vì vậy dưới đây là những thủ tục cần làm khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà mọi người cần biết?
Thủ tục làm giấy chứng nhận sử dụng đất

Thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Với những trường hợp thửa đất chưa có giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, để được các cơ quan cấp sổ đỏ, cần thực hiện những thủ tục sau:
Nếu như thửa đất và gia đình bạn cần sử dụng đất ổn định có đủ các điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điều 101, Luật đất đai năm 2013 mà chưa có thể đăng kí thực hiện thủ tục đăng kí đất đai lần đầu.

Hồ sơ đăng kí làm giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu gồm:

+ Đơn đăng kí, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác được gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo thông Tư 24/2014/TT-BTNMT
+ Một trong số các loại giấy tờ được quy định tại điều 1000 của Luật đất đai và điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
+ Một trong số các giấy tờ được thực hiện theo quy định ở các điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với nhiều trường hợp đăng kí về quyền sở hữu tài sản được gắn liền với đất.
+ Trong trường hợp thực hiện đăng kí về quyền sở hữu nhà ở hay công trình xây dựng thì sẽ phải có hồ sơ nhà ở, công trình xây dựng ( trừ trong những trường hợp về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có những sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở và công trình xây dựng).
+ Báo cáo về kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với những trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang được sử dụng đất trước từ ngày 1/7/2004 theo mẫu số 08/ĐK.
+ Chứng thực từ việc thực hiện nhiệm vụ nghĩa vụ tài chính; giấy tờ có liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất.
+ Đối với những đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân yêu cầu sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì ngoài việc thực hiện các giấy tờ được quy định tại các điểm trên thì phải có quyết định của Bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình và bản sao quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào những mục đích quốc phòng, an ninh, trên địa bàn của các quận khu, trên địa bàn thuộc các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, ở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc từ Trung ương mà đã có tên đơn vị được đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
Xem thêm:
 
 
+ Ở trường hợp có đăng kí về quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có những hợp đồng hay văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng đất hạn chế thửa đất liền kề, thực hiện kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
Theo Đầu tư chứng khoán