Một số tiêu chí và quy định để tách thửa đất tại Hồ Chí Minh

2 tháng trước
Theo văn bản hướng dẫn về điều kiện và tiêu chí tách thửa đất có hình thành ở đường giao thông và hạ tầng kĩ thuật ở quyết định số 60/2017 vừa được Sở quy hoạch kiến trúc TP HCM phổ biến tới các quận, huyện ở trên địa bàn.
Một số quy định về tách thửa ở HCM

Tìm hiểu một số tiêu chi và điều kiện để tách thửa đất TP HCM

Theo nội dung quy định tại quyết định số 60/2017, lộ giới giao thông hình thành mới phải tuân theo quy hoạch 1/2000 hay theo quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt. Với đường 12m trở lên thì phải thực hiện đảm bảo có bề rộng tối thiểu là 7m và vỉa hè tối thiểu là 4m.

Nếu như là đường giao thông được hình thành mới kết nối với đường giao thông hém đã có quy hoạch về lộ giới từ 7m trở xuống thì đường giao thông được hình thành mới không được nhỏ hơn so với quy hoạch được phê duyệt. Nếu như là đường giao thông hẻm sẽ có lộ giới 7m và dưới 12m thì đây là đường giao thông được hình thành mới không được dưới 7m.
Theo đó với những khu vực chưa có quy hoạch lộ giới hẻm thì lộ giới đường giao thông mới sẽ phải phù hợp với quyết định số 88/2007 của UBND TP HCM về lộ giới và quản lí đường hẻm trong khu dân cư hiện hữu.

Trong những trường hợp giao thông mới được hình thành đã gây ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề thì chủ sử dụng đất cũng phải phối hợp với UBND phường, xã để lấy ý kiến đồng thuận của hộ dân bị ảnh hưởng sau đó mới đề nghị thỏa thuận phương án để đầu tư cơ sở hạ tầng kĩ thuật.
Khi người sử dụng đất phải được thực hiện hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kĩ thuật và được cơ quan chức năng nghiệm thu, tiếp nhận mới được làm các thủ tục tách thửa đất.
Xem thêm:
 
Trong văn bản trên thì theo Sở quy hoạch kiến trúc đã đưa ra lưu ý về việc để đảm bảo yêu cầu đồng bộ hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với quy hoạch, UBND các quận, huyện trên địa bàn cũng khẩn trương thực hiện xây dựng theo kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết để xây dựng theo tỷ lệ 1/500 ở acsc khu đất quy hoạch có chức năng dân cư hiện hữu, đất dân cư hiện hữu cũng được kết chỉnh, kẻ cả với đất dân cư được xây dựng mới, đất sử dụng hỗ trợ có chức năng thuộc nhiều trường hợp được thực hiện tách thửa theo quy định xây dựng mới theo quyết định 60. Ở quý II là thời hạn cuối cùng để các quận, huyện phải gửi kế hoạch cho Sở quy hoạch kiến trúc để phổi hợp thực hiện.
Theo Phụ nữ Online