Năm 2018 Tp Hồ Chí Minh có đến 184 dự án cần thu hồi đất

3 tháng trước
Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tp HCM đã thực hiện khắc phục việc chậm chễ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 106 dự án và có đến 184 dự án cần thu hồi đất trong năm 2018.
Tp Hồ Chí Minh có 184 dự án cần thu hồi đất

TP Hồ Chí Minh có 184 dự án cần thu hồi đát trong năm 2018

Mới đây UBND Tp HCM đã yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường tập trung vào công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất cho người dân, nhằm với mục đích “ pháp lí hóa” tài sản cho người dân, cho phép chủ sở hữu có thể đưa tài sản ra ngoài xã hội nhằm đầu tư, từ đó để phát triển kinh tế cho gia đình, xã hội,...

Cụ thể là Sở tài nguyên và Môi trường cần làm tốt hơn nữa là công tác thẩm định giá đất để thành phố có thể đẩy nhanh công tác bồi thường và nhiều doanh nghiệp có thể nộp tiền sử dụng đất. Từ đây có thể đẩy nhanh tiến độ các dự án và tạo công ăn việc làm cho người dân, tạo nguồn ngân sách mới cho thành phố.

Ngoài ra, UBND TP cũng đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải linh hoạt hơn và chủ động hơn trong công tác cấp giấy chứng nhận, sớm công bố danh mục quỹ đất để thành phố có hướng khai thác sử dụng hiệu quả hơn.

Hiện nay, TP HCM đã sử dụng cơ cấu đất đai chưa được hợp lí. Vì thế sắp tới sẽ triển khai theo nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ cấu đặc thù sử dụng quỹ đất một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát các công tác tách thửa theo quyết định 60 của UBND TP để tránh tình trạng biến tướng trong những quyết định này.

Cũng trong năm vừa qua, ngành Tài nguyên và Môi trường TP HCM đã đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của Tp, tiến hành đấu giá 2 khu đất với tổng diện tích 10,77ha giúp thu về hơn 2.212 tỷ đồng. Tiến hành cấp giấy chứng nhận lần đầu và cập nhật biến động giấy chứng nhận cho hàng chục ngàn hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc của Sở Tài Nguyên và Môi trường TP HCM đã cho biết, thành phố hiện có 184 dự án cần thu hồi đất trong năm 2018 này. Cũng ở trong năm nay, Sở sẽ khắc phục việc chậm chi trả tiền để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản để hoàn thành công tác này cho 106 dự án đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2014, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân để giảm việc khiếu nại liên quan đến việc thu hồi, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Xem thêm:
 
Đồng thời, ngành Tài nguyên và Môi trường TP HCM cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu như giảm lượng khai thác nước dưới đất là 31,2% so với năm 2017, tỷ lệ của chất thải chất rắn về sinh hoạt đảm bảo môi trường đạt 100% và tỷ lệ xử lí nước thải ý tế cũng đạt 100%,...
Theo Nhịp sống kinh tế