• Trang chủ
  • Thị trường
  • Người nước ngoài sắp sở hữu nhà tại Việt Nam khi có đề xuất sửa Luật đất đai

Người nước ngoài sắp sở hữu nhà tại Việt Nam khi có đề xuất sửa Luật đất đai

5 tháng trước
Hiện nay, thị trường bất động sản Việt Nam thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài, nhiều cá nhân, tổ chức mong muốn sở hữu nhà ở Việt Nam. Với đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều luật đất đai theo hướng bổ sung người sử dụng đất là cá nhân người nước ngoài thuộc các trường hợp để được sở hữu nhà ở Việt Nam và chứng nhận quyền sở hữu nhà ở....thì người nước ngoài sắp có nhà ở Việt Nam.
Sửa đổi luật đất đai người nước ngoài ở hữu nhà ở Việt Nam

Đề xuất sửa đổi Luật đất đai để người ngoài có nhà ở Việt Nam

Theo Bộ tài nguyên và Môi trường cho biết, cơ quan này đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.
Bộ tài nguyên và Môi trường, sau hơn 3 năm ban hành thì Luật đất đai năm 2013, công tác quản lí đất đai cũng đã đạt được những hiệu quả nhất định ví như: Kịp thời hướng dẫn tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành Luật đất đai năm 2003 và luật đất đai năm 2013, không để ách tác gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân trong suốt thời gian quan.
Cùng với đó là việc đẩy nhanh được tiến đội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tập trung xây dựng nhiều hệ thống đất đai. Cơ sở dự liệu về đất đai

Với việc giao đất, công nhận quyền sử dụng đất theo quy định đất đai đã hạn chế được việc giao đát, cho thuê đất cho nhiều chủ đầu tư không có năng lực, tránh gây lãng phí trong việc sử dụng đất. Còn việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có thể chuyển biến rõ rệt, nó đã hạn chế tối đa được việc thu hồi đất “ tùy tiện” làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người đang sử dụng đất.

Tuy nhiên thực tiễn cho thấy việc triển khai thu hành luật đất đai vẫn còn có những tồn tại và bất cập.

Cụ thể là về nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sự được triển khai hiệu quả, phát huy đầy đủ và bền chặt để có thể trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển về kinh tế - xã hội của đất nước; Với việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn đang bị lãng phí thì nó có hiệu quả rất thấp; Tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn đang xảy ra. Khó khắn trong việc tiếp cận đất đai vẫn đang là rào cản lớn để tiến hành cải thiện đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ để phát triển trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc tích tụ, tập trung đất nông nghiệp còn diễn ra rất chậm, chưa có thể theo kịp cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung, cho sự phát triển nông nghiệp và hàng hóa với quy mô rất lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thông nói riêng. Với những mảnh đất đai manh mún thì là yếu tố cản trở người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp. Tình trạng vi phạm về luật đất đai cũng đang diễn ra khá phổ biến.

Ở nhiều địa phương, đơn vị do lãnh đạo thiếu trách nhiệm, quản lí lỏng lẻo đã để xảy ra những tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích hay tự ý chuyển đổi mục địch sử dụng, không đăng kí biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chức năng, không thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính. Những điều này đã dẫn đến nhiều khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai cũng chiếm tỷ lệ lớn đến 70%, là nguy cơ xảy ra những bất ổn.
Xem thêm:
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều luật đất đai năm 2013: Sửa đổi, bổ sung thêm điều 5 luật đất đai theo hướng bổ sung người sử dụng đất là cá nhân nước ngoài thuộc những trường hợp được sở hữu nhà ở Việt Nam và chứng nhận, bổ sung các điều có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất để đồng bộ, thống nhất với Luật quy hoạch.
Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung điều 57 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất để một mặt quản lí chặt chẽ với mục đích đất trồng lúa, đất có rừng để thuận lợi hơn cho việc chuyển đổi mục đích đất linh hoạt giữa các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường.
Theo Vneconomy