• Trang chủ
  • Thị trường
  • Phạt 330 triệu nếu bán nhà hình thành trong tương lai mà không có ngân hàng bảo lãnh

Phạt 330 triệu nếu bán nhà hình thành trong tương lai mà không có ngân hàng bảo lãnh

6 tháng trước
Ở nhiều lĩnh vực kinh doanh, xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lí nhà đất, nhà ở, quản lí quyền sử dụng nhà đất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm.
phạt 300 triệu đồng với nhà hình thành trong tương lai nhưng không được ngân hàng bảo lãnh

Đã có quy định về sử phạt hành chính trong nhiều lĩnh vực

So với Nghị định 121/2013/NĐ-CP, Nghị định 139/2017/NĐ-CP đã quy định cụ thể hơn về nhiều điều. Trong đó, tại điều 57 đã quy định về việc kinh doanh bất động sản có điều khoản phạt nếu bán nhà ở hình thành trong tương lai mà không có ngân hàng nào bảo lãnh.
Cụ thể, tại khoản 3, điều 57 đã có quy định vi phạm quy định mức tiền phạt 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm dưới đây:
+ Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mà loại hình bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ về các điều kiện theo quy định hay không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định.
+ Triển khai thực hiện dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Bán hay cho thuê để mau nhà ở thương mại hình thành trong tương lai, hiện tại vẫn trên giấy mà chưa được ngân hàng có đủ năng lực để thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ về tài chính theo quy định sau:
+ Không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất của bên mua, bên thuê mua hay cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lí có liên quan, thuê mua nhà ở theo quy định.
+ Ủy quyền hay giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, hợp tác kinh doanh hay góp vốn để thực hiện kí hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hay cho thuê mua bất động sản.
+ Từ chối xác nhận mà không đưa ra lí do chính đáng hay xác nhận không đúng với văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản được hình thành trong tương lai.
+ Không tuân thủ quy định về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bán nhà đất bất động sản trong trường hợp có quy định.
Tại khoản 4 Điều 57, mức phạt tiền từ 270.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng áp dụng đối với chủ đầu tư dự án bất động sản có một trong những hành vi.
+ Chuyển nhượng toàn bộ hay một phần sự án không đúng theo quy định.
+ Chuyển nhượng toàn bộ hay một phần dự án mà không thể đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hay các điều kiện theo quy định.
+ Trường hợp chuyển nhượng khi chưa có giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, khi có nhiều tranh chấp về quyền sử dụng đất hay bị kê biển để đảm bảo thi hành án, bên nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hay không đủ năng lực tài chính theo quy định ở Nghị định của Chính phủ về xử phạt vì phạm vi hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Xem thêm:
 
Khi chủ đầu tư bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành việc xây dựng theo tiến độ ghi nhận ở dự án đã được phê duyệt, chưa có thể đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng trong khu vực, chưa hoàn thành bộ mặt bề ngoài, chưa hoàn thành nghiêm thu đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định ban hành.
Thực hiện huy động hay chiếm dụng vốn trái phép, sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hay tiền ứng trước của bên mua, bên thuê bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mực cam kết.
Nghị định sẽ có hiệu lực từ 15/1/2018.
Theo Cafeland