Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát quy định về sổ đỏ

5 tháng trước
Những quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về đất đai đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện rà soát.
Rà soát quy định về sổ đỏ

Rà soát những quy định về sổ đỏ

Với yêu cầu rà soát được đề ra khi Chính phủ xét đề nghị của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung những quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp chứng nhận cho hộ gia đình được quy định ở Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã thực hiện sửa đổi, bổ sung một số những nghị định quy định cho tiết thi hành trong luật đất đai và sử đổi, bổ sung thêm một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Vì vậy, Phó thủ tướng lưu ý phải tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các giao dịch để đảm bảo, không phát sinh những thủ tục hành chính, không phát sinh những tiêu cực trong khi tổ chức thực hiện.
Trước khi thực hiện, Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 33 với điều khoản hướng dẫn việc thực hiện thông tin về người sử dụng đất đối với những trưởng hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình sử dụng.
Quy định này cũng đã khắc phục những tồn tại trong thực tế khi triển khai thi hành Luật đất đai như tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong hộ gia đình đó.
Xem thêm:
 
Tuy nhiên, đứng trước phản ứng của dư luện, Bộ này đã thừa nhận quy định thiếu rõ ràng, dẫn đến những cách hiểu khác nhau, hiểu không chính xác. Vì vậy, Bộ tài nguyên và Môi trường cũng đã kí ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT quy định về việc ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 điều 6 theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
Theo Cafeland