Quy hoạch dự án “ đắp chiếu” gần thế kỉ làm khổ hàng vạn người dân

6 tháng trước
Với tình trạng trên địa bàn cả nước có nhiều quy hoạch chỉ lập trên giấy cho đẹp, được công bố không căn cứ dựa trên năng lực triển khai, không xây dựng lộ trình cụ thể đã khiến các quy hoạch dự án “ đắp chiếu” gần thập kỉ chưa được thực hiện, làm khổ người dân. Các chuyên gia đề nghị quy hoạch không phù hợp cần được xóa bỏ.
quy hoạch dự án đắp chiếu làm khổ người dân

Cần làm rõ năng lực triển khai quy hoạch trước khi thực hiện

Phân tích về vấn đề có nhiều quy hoạch triển khai nhưng không có căn cứ năng lực thực hiện, Giáo sư Đặng Hùng Võ- nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết: Trên thị trường Hà Nội có quy hoạch tren dài hạn là do quy hoạch chỉ vẽ ra giấy cho đẹp không có căn cứ năng lực thực hiện, dẫn đến quy hoạch không được triển khai đúng tiến độ, hay khi triển khai thì quy hoạch đã quá lạc hậu.

Ông Võ cho biết thêm: “ Ở các nước, khi lập quy hoạch bao giờ họ cũng căn cứ vào năng lực thực hiện, triển khai trong chu kì 3 đến 5 năm hay 10 năm. Tuy nhiên, ở Hà Nội việc lập quy hoạch không được dựa trên năng lực triển khai mà chỉ vẽ ra cho đẹp,  đây chính là điểm yếu của quy hoạch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Nếu chúng ta xây dựng hay quy hoạch dựa trên những phân tích rõ ràng chắc chắn sẽ hạn chế những tình trạng quy hoạch công bố 10 đến 20 năm không được triển khai, khiến người dân trong vùng quy hoạch bị hạn chế quyền lợi đền bù.”
Ông Võ kiến nghị ở thủ đô Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc việc rà soát xem xét thu hồi theo đúng quy định của pháp luật nếu sau 3 năm công bố dự án, công bố quy hoạch không triển khai. Với những quy hoạch thuộc dự án của thành phố, có thể kéo dài để tìm nguồn vốn đầu tư ổn định nhưng các vẫn đề cần được làm rõ là: tính khả thi, nguồn vốn được thực hiện, thời hạn đấu giá.
Với những dự án do doanh nghiệp thực hiện quy hoạch cần xem xét những năng lực của chủ đầu tư, nếu những doanh nghiệp nào không đảm bảo điều kiện phải kiên quyết thu hồi giao cho đơn vị có đủ năng lực thực hiện chứ không để cho doanh nghiệp “giữ chỗ”, quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.
Quy định hiện hành đã cho phép cơ quan quản lí nhà nước dễ dàng thu hồi những dự án chậm triển khai, xóa bỏ quy hoạch không còn phù hợp nhưng việc giám sát và quản lí quy hoạch tại Hà Nội chưa thực hiện tốt nên nhiều quy hoạch cũ không còn phù hợp vẫn còn tồn tại mặc dù có khả năng được thực hiện không khả thi.
Xem thêm: 

Quy hoạch không phù hợp cần được xóa bỏ

Hàng loạt quy hoạch được thực hiện 15-20 năm trước nhưng hiện giờ vẫn “ đắp chiếu” sau nhiều lần điều chỉnh, kiến trúc sư Đào Ngọc Thiêm, Phó chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội nhận định, từ những năm 1988 đến nay, quy hoạch đô thị nội đô ở Hà Nội đã nhiều lần thay đổi sau khi thủ tướng chính phủ duyệt quy hoạch thủ đô 2011, sau đó là Luật thủ đô có hiệu lực về pháp luật.
Mỗi lần thay đổi, các cơ quan chức năng đều thực hiện việc rà soát thay thế quy hoạch cũ không còn phù hợp bằng quy hoạch mới có khả thi cao hơn, quy hoạch không tồn tại.

Theo ông Nghiêm, tất cả nhiều dự án được duyệt đều được ghi rõ thời hạn triển khai, nếu qua thời hạn các doanh nghiệp không triển khai thì các cơ quan quản lí nhà nước có quyền thu hồi dự án và quy hoạch. Tuy nhiên, công tác quản lí của các cơ quan chuyên ngành còn buông lỏng, dẫn đến có quá nhiều quy hoạch đã quá thời gian triển khai vẫn đang tồn tại.
Để xử lí tình trạng quy hoạch “ treo” gây ảnh hưởng quyền lợi của người dân, ông Nghiêm đề xuất thành phố sớm thực hiện việc rà soát, công bố xóa bỏ nhưng quy hoạch không còn phù hợp để người dân biết, đồng thời làm căn cứ cho chính quyền các cấp giải quyết quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Đối với những dự án do doanh nghiệp lập quy hoạch công bố 3 năm chưa được triển khai, Hà Nội cần rà soát, thống kê, đánh giá tính khả thi và năng lực thực hiện của nhiều doanh nghiệp. Nếu quy hoạch vẫn còn khả thi nhưng doanh nghiệp được giao giao không còn đủ năng lực, cần có biện pháp thu hồi giao cho các đơn vị có đủ năng lực để thực hiện để có thể đảm bảo quy hoạch được thực hiện, nhà nước có nguồn thu ngân sách và không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Nguồn Cafeland