Sau 3 tháng nhà ở xã hội sẽ bị thu hồi nếu chủ không đến ở

2 tháng trước
Sở xây dựng Hà Nội và UBND TP đã có đề nghị nếu sau 3 tháng kể từ ngày bàn giao căn hộ nhà ở xã hội mà người chủ mua, thuê không dọn đến ở thì coi như họ không có nhu cầu để ở nữa và các cơ quan có thẩm quyền sẽ chấm dứt hợp đồng, thu hồi lại căn hộ đó.
 
3 tháng thu hồi nhà ở xã hội nếu không có chủ ở
Kế hoạch thu hồi nhà ở khi không sử dụng 3 tháng

Thu hồi nhà ở xã hội sau 3 tháng không có người ở

Cụ thể theo Dự thảo quy định về quản lí bán, cho thuê, mua bán căn hộ giá rẻ tại hà nội được chủ trì bởi Sở xây dựng thì tại đây Sở đã soạn thảo và trình bày tại phiên hợp với UBND TP Hà Nội để đề nghị thu hồi nhà ở xã hội sau 3 tháng không có người đến ở.

Cũng theo dự thảo thì thời hạn giải quyết cho thuê, mua nhà ở xã hội không được quá 30 ngày kể từ khi hồ sơ đã hợp lệ. Trường hợp phải được xét hồ sơ chấm dứt ưu tiên thì thời hạn giải quyết tối đa cũng không được quá 60 ngày đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước và không quá 45 ngày đối với nhà không thuộc sở hữu nhà nước.

Đối với trường hợp người thuê, thuê mua nhà không có nhiều nhu cầu hay hết điều kiện thuê thì hộ gia đình sẽ phải trả lại cho cơ quan quản lí để tiếp tục cho những đối tượng có nhu cầu về nhà ở khác thuê.

Những trường hợp nhà ở xã hội đủ điều kiện để chuyển nhượng thì người chuyển nhượng phải thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo diện tích được phân bổ vào ngân sách thành phố trước khi tiến hành chuyển nhượng.

Ngoài ra, Dự thảo cũng đã đề xuất đến các thành viên về thế chấp, chuyển nhượng căn hộ nhà ở xã hội.

Xem thêm:
Theo Đầu tư Bất động sản