Tại TP Hồ Chí Minh đất ở trên 2.000m2 muốn tách thửa phải có dự án

9 tháng trước
Hiện nay, người dân bán hay sử dụng đất tách thửa làm dự án bất động sản ở phổ biến trên các tỉnh thành cả nước. Chính vì vậy mà lãnh đạo của từng tỉnh phải có những chính sách, quy định phù hợp để điều chỉnh việc tách thửa bán đất.
tách thửa đất ở Hồ Chí Minh

Quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa.

Theo tờ trình của Sở TN &MT Thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn thành phố chia làm hai khu vực làm cơ sở để quy định lại diện tích tối thiểu khi tách thửa.
Theo đó ở khu vực 1 bao gồm các quận 1, 3, 5,6,7,10,11, quận Gò Vấp, Bình Thạnh, PHú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. Đất ở các khu vực 1 muốn tách thửa thì phải đảm bảo thửa đất tách ra có diện tích tối thiểu 50m2 ( Đối với thửa đất chưa có xây nhà ở) và tối thiểu 45m2 với thửa đất có nhà hiện hữu.

Tại khu vực 2 bao gồm các quận, huyện còn lại của thành phố. Diện tích nhỏ nhất của thửa đất tách ra là 80m2 ( đất trống) và 50 m2 ( đất đang có nhà ở hiện hữu). Diện tích tối thiểu được tính sau khi đã trừ đi lộ giới.

Đây là nội dung điều chỉnh đầu tiên được đưa ra vào các dự thảo vào các dự án thay thế QĐ 33 ngay sau khi có những góp ý của các quận huyện. Theo QĐ 33, trên địa bàn thành phố phân chia làm 3 khu vực có diện tích tối thiểu khi đem tách thửa khác nhau. Trong đó, khu vực 3 gồm các huyện, tỉnh ngoại thành và diện tích tối thiểu của thửa đất tách ra lớn hơn tại tờ trình này ( 120m2 đối với đất trống và 80m2 đối với đất ở). Còn theo dự thảo mới ban bố này thì khu vực 3 đã được gộp vào khu vực 2.

Sở TN &MT co biết Cục quản lí đất đai cũng đã cơ bản thống nhất với nội dung được đưa ra. Theo Tổng cục quản lí đất đai, quy định nhằm tránh việc lợi dụng tách thửa để nhằm mục đích riêng là thu gom, chuyển nhượng đất để lập những phương án tách thửa nhỏ, kinh doanh bất động sản, hình thành nhiều dự án dân cư không có đầy đủ cơ sở hạ tầng.
Xem thêm:
Sở TN&MT cũng cho biết sở tiếp thu ý kiến này của Tổng cục vì xuất phát thực tế TP Hồ Chí Minh trên nhiều khu đất có diện tích 2.000m2 đã tách thửa nhưng cơ sở hạ tầng và đường giao thông, khu nhà ở không đồng bộ, không có cây xanh hay công trình xã hội.
Một trong những góp ý của các quận huyện cũng được tiếp thu tại tờ trình lần này là quy định tách thửa đối với đất ở mà theo quy hoạch thì thuộc khu vực “ đất ở xây dựng mới” và “ đất ở hỗn hợp”.

Theo đó thì trường hợp đất ở như trên sẽ không được chấp thuận để tách thửa nếu đã có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp quận huyện thu hồi để thựa hiện dự án. Tuy nhiên, sau 3 năm mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm thì cấp huyện hoặc chưa có thông báo thu hồi đất thì người sử dụng đất cũng được tách thửa.