Thủ tướng chính phủ có chỉ thị rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ

3 tháng trước
Mới đây, Thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị 08/CT-TTg về việc thực hiện tăng cường triển khai các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan, trong đó, đáng chú ý là Thủ tướng yêu cầu thời gian cấp sổ đỏ rút xuống còn 20 ngày.
Thủ tướng chính phỉ chỉ thị rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ

Chỉ thị rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ của Thủ tướng

Cụ thể nội dụng chỉ thị. Thủ tướng đã yêu cầu Bộ tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng kí đất đai ở acsc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, chỉ đạo thực hiện rút ngắn thời gian để giải quyết hết những thủ tục để đăng kí đất, tài sản đất đai, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở  hữu nhà ở và tài sản khác được gắn liền với nhà ở và tài sản khác được gắn với đât từ 30 ngày theo những đánh giá của Ngân hàng thế giới năm 2017 xuống còn tối đa là 30 ngày, đã giảm xuống 10 ngày theo như trước đây.
Xem thêm:
 
Theo Trí thức trẻ