Thực hiện lập kế hoạch xây dựng khu vực tỉnh Bình Dương

5 tháng trước
Tỉnh Bình Dương đang ngày càng phát triển và có sức hút đầu tư của nhiều công ty nước ngoài. Chính vì thế để tạo điều kiện cho tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn thì Thủ tướng Chính Phủ mới đây đã giao cho UBND tỉnh Bình Dương tiến hành thực hiện lập quy hoạch và trình phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương.
lập quy hoạch tỉnh bình dương

Lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương

Thủ tướng Chính Phủ đã giao cho UBND Tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan tiến hành và lập trình phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương theo những quy định của pháp luật hiện hành.
Bộ xây dựng cũng trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng quy hoạch vùng tỉnh Bình Dương theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trước thời điểm này, ngày 20/3/2006, UBND Tỉnh Bình Dương đã phê duyệt quyết định số 68/2006/QĐ-UBND Chấp thuận về quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Dương đến năm 2020.
Xem thêm: 
 
Trải qua hơn 11 năm thì tỉnh Bình Dương đã có nhiều thay đổi nên các mục tiêu, nhiệm vụ trong quy hoạch năm 2006 đã không còn phù hợp nữa. Trong quá trình phát triển, có nhiều yếu tố, nhu cầu về phát triển mới với đề xuất mới phù hợp với nhu cầu phát triển. Vì lí do này Thủ tướng chính phủ đã đồng ý với chủ trương quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương.
Theo Chinhphu.vn