Tín dụng cho vay, sửa chữa nhà ở tăng hơn 76 % trong năm 2017

5 tháng trước
Mới đây, Ủy bán giám sát tài chính Quốc gia ( NFSC) đã công bố báo cáo cuối năm, trong báo cáo đã cho thấy tín dụng tiêu dùng trong năm 2017 tăng mạnh, điển hình như tín dụng để mua, sửa chữa nhà ở đã tăng 76,5%.
Tín dụng cho vay bất động sản tăng mạnh

Tín dụng vay mua, sửa chữa nhà tăng mạnh trong năm 2017

Theo báo cáo của NFSC đã cho thấy, tín dụng cả nước trong năm 2017 ước chừng tăng khoảng 18,7-19,3%, tương đương trong năm 2017 đã tăng mạnh, đặc biệt là với tín dụng mua, sửa chữa nhà ở tăng đến 76,5%.
Trong giai đoạn từ cuối năm 2015 đến nay, tín dụng cho tiêu dùng vẫn đang trên đà tăng trưởng mạnh. Cụ thể, nếu trong năm 2016, tăng trưởng tín dụng tiêu dùng là 50,2% thì con số này trong năm 2017 là 65%. Theo đó, tỷ trọng tín dụng tiêu dùng trong tổng dư nợ đã tăng từ 12,3% lên 18%.

Giống như với những năm trước, chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là tín dụng cho vay mua, sửa chữa nhà ở đã chiếm đến 52,9% và đạt mức tăng trưởng mạnh nhất với 76,5%. Chovay mua phương tiện đi lại và nhiều trang thiết bị gia đình ước chừng ở mức tăng lần lượt là 35,2% và 6,5%.

Hiện nay, trong khi tỷ trọng các ngân hàng thương mại cổ phần và công ty tài chính đang có sự giảm nhẹ thì thị phần tín dụng tiêu dùng của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước đang tăng mạnh từ 39% lên đến 45,7%.
Xem thêm:
 
Theo chuyên gia kinh tế, TS. Lê Xuân Nghĩa cảnh báo, hiện tượng của các ngân hàng đang đẩy tín dụng tiêu dùng ( gồm tín dụng bất động sản) sang những công ty tài chính đang xảy ra. Điều này đã tiềm ẩn nhiều rủi ro rất lớn từ phía Trung Quốc và Thái Lan trong năm 1997 đã bị bể đổ hàng loạt tài chính, kể cả cho vay bất động sản lẫn cho vay để tiêu dùng. TS cũng cho biết: “ Rất có thể sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng tín dụng tiêu dùng trong tương lai”.
Theo Báo Đầu tư Online