Tin vui với nhà ở xã hội khi lãi suất xã hội là 5%

3 tháng trước
Sau khi kết thúc giải ngân gói vốn tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ thì đến nay để mua nhà ở xã hội các đối tượng thuộc diện được vay vốn ưu đãi với lãi suất 5% trong các trường hợp mua, thuê, mua nhà ở hay xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở,...
Lãi suất nhà ở xã hội 5%

Lãi suất nhà ở xã hội là 5%

Mới đây, Phó thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ vừa kí quyết định 117/QĐ-TTg đã quyết định mức lãi suất để vay lãi suất đối với nhà ở xã hội ưu đãi cho các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lí bất động sản nhà ở xã hội.

Theo quy định, mức lãi suất cho vay với ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ được áp dụng trong năm 2018 với những dự nợ của các khoản cho vay để mua và thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hay cải tạo, sửa chữa nhà ở để ở theo những quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP vào ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lí xã hội trong thời gian tới là 5%/năm.

Với những quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí và thay thế những quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/1/2017 của Thủ tướng chính phủ .
Trong nội dụng của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê hay thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa nhà ở là những đối tượng được quy định tại khoản 1, 4, 5, 6, 7 ở Điều 49 của Luật nhà ở.

Theo Luật bao gồm: Người có công với cách mạnh theo quy định của pháp luật về những ưu đãi người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; những người lao động đang làm việc ở các doanh nghiệp ở trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên mô kĩ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cơ quan, đơn vị công an nhân dân và quân đội nhân dân, những cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về những cán bộ, công chức và viên chức.
Xem thêm:
 
Với những đối tượng trên được vay vốn tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trong trường hợp khách hàng có những nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn cho vay tối thiểu thì sẽ được thỏa thuận với khách hàng về những thời hạn cho vay vốn thấp hơn.
Trước đó thì năm 2016, Chính phủ đã quyết định mức lãi suất cho vay và mua nhà ở xã hội là 5%. Sau đó năm 2017 Chính phủ đã quyết định giảm suống còn 4,8% để hỗ trợ người dân mua nhà.
Theo VnEconomy