• Trang chủ
  • Thị trường
  • Tỉnh Bình Dương tiến hành giao đất cho doanh nghiệp thực hiện khu nhà ở Bình Hòa, Thuận An

Tỉnh Bình Dương tiến hành giao đất cho doanh nghiệp thực hiện khu nhà ở Bình Hòa, Thuận An

4 tháng trước
Gần đây, UBND Tỉnh Bình Dương đã cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh được chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện giao đất để thực hiện các dự án khu nhà ở khu vực Bình Hòa, thị xã Thuận An.
Bình Dương giao đất xây nahf ở

Bình Dương giao đất để doanh nghiệp xây nhà ở khu vực Thuận An

Theo thông tin cụ thể, UBND tỉnh Bình Dương cho phép Công ty Đầu tư bất động sản và xây dựng Phạm Nhật Minh Anh được sử dụng khu đất có diện tích 11.591 m2 để thực hiện khu nhà ở Bình Hòa, trong đó:

Chuyển mục địch sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với hình thức đất không Thu tiền để sử dụng đất với diện tích 3.637,6m2, mục đích sử dụng đất giao thông và đất khu vực chơi, giải trí công cộng.
Giao đất với diện tích 74,7m2, trong đó có 26,8m2 thực hiện thu tiền sử dụng đất và mục đích sử dụng là đát ở đô thị, 47,9m2 không thu tiền và mục đích để sử dụng đất giao thông và đất khu vơi chơi, giải trí công cộng.

Đối với diện tích 729.1m2 đất thuộc hành lang với diện tích 2.657m2 đất ở khu đô thị trước khi thực hiện dự án.
Khi quyết định giao đất cũng nêu, trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng với tiến độ ghi trong dự án từ lúc nhận bàn giao đất trên thực địa thì phải đưa đất vào sử dụng.
Xem thêm:
 
Trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án.
Khi hết thời hạn sẽ được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà sẽ không bị bồi thường về đất và tài sản đang gắn liền với đất.
Theo Cafeland