Tốc độ giảm tồn kho sản phẩm bất động sản chậm lại

10 tháng trước
Theo thống kê đến tháng 6 năm 2017 tổng giá trị tồn kho trong bất động sản vẫn còn rất nhiều. Điều này cho thấy tốc độ giản quyết tồn kho sản phẩm bất động sản có dấu hiệu chậm lại. Mà chủ yếu lượng tồn kho này là đất nền tại các dự án chưa có hạ tầng đầy đủ.
Tốc độ giảm tồn kho bất động sản chậm

Thực trạng tồn kho bất động sản

Theo như tổng hợp thì tính đến ngày 20/6/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản của cả nước còn khoảng 27.341 tỷ đồng, so với quý I/2013 giảm 101.207 tỷ đồng ( tương đương giảm 78,73%); nếu đem so với tháng 12/2015 giảm 23.548 tỷ đồng ( giảm được 46,27%). Từ tháng 12/2016 đến nay, tồn kho bất động sản đã giảm 3.682 tỷ đồng ( giảm được 11,87%), nếu đem so sánh với tháng trước, con số này giảm 553 tỷ đồng.
Như Cục Quản lí nhà và thị trường bất động sản ( Bộ xây dựng) đánh giá, tốc độ giảm sản phẩm tồn kho trong lĩnh vực bất động sản đã đang chậm lại, lượng tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa vùng trung tâm, chưa có hạ tầng đầy đủ, giao thông không thuận tiện. Trong đó, tồn kho nhiều nhất là là đất nền nhà ở với hơn 3,3 triệu m2 tương đương với 13.014 tỷ đồng, tiếp theo đến sản phẩm nhà thấp tầng với 3.447 căn hộ ( tương đương 7.268 tỷ đồng)
Căn hộ chung cư còn tồn đến 3.200 căn tương đương với 4.579 tỷ đồng, đất nền thương mại tồn khi 648.139 m2 9 tương đương với 2.480 tỷ đồng). Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh là hai địa phương có giá trị tồn kho bất động sản lớn nhất cả nước, đã chiếm gần 40% trên tổng số hàng tổn kho.
Xem thêm:
Hiện tại, tổng số tồn kho bất động sản ở đại bàn Hà Nội thấp hơn HCM với giá trị tồn kho ước tính là 6.112 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh có mức tồn kho cao nhất cả nước với 7.730 tỷ đồng nhưng con số này cũng đã giảm xuống còn 6.852 tỷ đồng so với cuối năm 2014, giảm  thêm 607 tỷ đồng vào tháng 3/2016.