Tp Hà Nội sẽ hủy bỏ những dự án “ ôm đất” quá 3 năm

3 tháng trước
Trên thị trường bất động sản có rất nhiều dự án được coi là siêu dự án rầm rộ triển khai nhưng sau nhiều năm dự án vẫn chậm triển khai. Vì vậy, mới đây Tp Hà Nội đã rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình đã có kế hoạch thực hiện sử dụng đất nhưng quá 3 năm vẫn chưa thực hiện được.
Hà Nội hủy bỏ dự án ôm đất quá 3 năm

Hủy bỏ dự án “ôm đất” quá 3 năm ở Hà Nội

Theo Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa kí ban hành văn bản chỉ đạo của các sở ngành, quận huyện để triển khai thực hiện theo chỉ thị cố 01/CT-TTg trong ngày 3/1/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng trưởng công tác quản lí đất đai và xây dựng hệ thống thông tin về đất đai.

Theo chỉ đạo, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND của các quận, huyện và thị xã khẩn  trưởng thực hiện, hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nền đến năm 2020 trên địa bàn Hà Nọi và ở các quận huyện, thị xã, đảm đảo chất lượng, đồng bộ và thống nhất, khả thi thực hiện.

Tổ chức kiểm tra và thực hiện việc giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các quận huyện và nhiều đối tượng sử dụng đất.
Thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh hay hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất nhưng đã quá 3 năm mà chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật, báo cáo cho UBND trước ngày 30/4/2018.

Sở TN-MT cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng vẫn còn nhiều tồn đọng chưa được thực hiện triển khai được và nhiều trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 10/7/2014. Thực hiện là rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp để khắc phục đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả, báo cáo với UBND TP trước ngày 30/4/2018.

Cũng theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, Giám đốc Sở TN-MT, Chủ tịch UBND của các quận huyện, thị xã đã chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh và xử lí nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đát và xử lí nghiêm các tổ chức, cá nhân đã thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhân, tính thu nghĩa vụ tài chính, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép cà chậm đưa đất và sử dụng mà không xử lí kịp thời.

Sở TN-MT chủ trì và phối hợp với Sở Tài Chính tổ chức rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước đã được nhà nước giao đất mà theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất của nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang đất thuê ngay theo quy định của Luật đất đai.
Xem thêm:
 
Sở tài chính cùng với Sở TN-MT, Sở xây dựng tăng cường sự phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa nhiều cơ quan để định giá đất, hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện tốt quản lí, xác định giá đất cụ thể, đảm bảo chính xác, chất lượng và kịp thời nhất.

Tp cũng đã yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các Sở KH-ĐT, Sở tư pháp, Sở nội vụ rà soát các thủ tục hành chính có liên quan đến quản lí đất đai để đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn lại thời gian thực hiện các thủ tục, bãi bỏ, điều chỉnh các thủ tục, nội dụng không đúng theo quy định, không đúng theo thẩm quyền, gây phiền hà cho các doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.
Theo Báo đất việt