TP Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2 tháng trước
Mới đây, TP Hồ Chí Minh đã vừa yêu cầu các quận huyện, sở ngành đơn vị liên quan đến địa bàn cần khẩn trương thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ thị mới từ Thành ủy.
Hồ Chí Minh thực hiện chính sách bồi thường tái định cư

UBND TP HCM chỉ đạo bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người dân

Theo chỉ đạo trên của UBND TP HCM có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, quản lí nhà nước về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với các dự án có thu hồi đất. Chính động thái này đã góp phần làm ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn từ năm 2018-2020.

Trong văn bản thực hiện chỉ đạo, Sở tài nguyên và Môi trường được giao thêm nhiệm vụ về việc chủ chì chỉ đạo, phối hợp với các sở ngành, quận huyện với các đơn vị có liên quan tham mưu, trình lên UBND TP về việc thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị nói trên của ban Thường vụ của Thành ủy.
Xem thêm:
 
Các sở ngành quận huyện và nhiều đơn vị cũng đã được giao nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cho các công việc, lộ trình thực hiện cụ thể để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà thành ủy đã nêu rõ trong chỉ thị nói trên.
Theo Tuổi trẻ Online