UBND Hà Nội: Thành lập 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 123ha

6 tháng trước
 
Mới đây, UBND Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập nhiều cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp Liên Hiệp, Cam Thượng, Đồng Nai, Bắc Văn Đình, Yên Sơn, thị trấn Phúc Thọ.
Hà Nội quy hoạch 6 cụm khu công nghiệp

Thành lập 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 123ha

Theo quyết định, thành lập cụm công nghiệp Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ ở khu đường Dúng, xã Liên Hiệp với quy mô diện tích lên tới 8ha. Tính chất chức năng các cụm công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bố trí các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, ngành nghề đa dạng như may thêu xuất khẩu, mây tre đan, cơ khí, chế biến nông sản ít độc hải và ô nhiếm môi trường trong khu vực.

Thành lập các cụm công nghiệp thị trấn Phúc thọ, huyện Phúc Thọ với quy mô 20,6ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là phát triển cụm công nghiệp là cụm công nghiệp sử dụng công nghệ sạch, đa ngành nghề và ít độc hại với môi trường.

Thành lập cụm công nghiệp ở Cam Thượng, huyện Ba Vì, tại xã Cam Thượng với quy mô gần 15,59ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như may mặc, da giày, điện tử, thủ công mỹ phẩm,...

Thành lập cụm công nghiệp Đồng Nai, huyện Ba Vì, tại xã Vật Lại với quy mô 20 ha. Cụm công nghiệp này có tính chất và chức năng: Phát triển công nghiệp sạch, ít độc hại, các ngành công nghiệp nhẹ, cụm được ưu tiên để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Thành lập cụm công nghiệp ở Bắc Văn Đình, huyện Ứng Hòa, với quy mô lớn 50ha. Với tính chất và chức năng của cụm là: Phát triển công nghiệp sạch, ít độc hại, các ngành công nghiệp nhẹ, ưu tiên để phát triển công nghiệp ngành nghề địa phương khác nhau, chế biến nông lâm thủy hải sản, chế tạo cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng.
Xem thêm:
 
Thành lập cụm công nghiệp Yên Sơn, huyện Quốc Oai, xã Yên Sơn với quy mô 8,76ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là phát triển công nghiệp với các loại hình phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cách nhiệt, chế biến lâm sản,...
Theo Cafeland