• Trang chủ
  • Thị trường
  • UBND Hà Nội ủy quyền Giám đốc Sở tài chính duyệt giá khởi điểm đấu giá đất

UBND Hà Nội ủy quyền Giám đốc Sở tài chính duyệt giá khởi điểm đấu giá đất

2 tháng trước
Vào ngày 21/2 vừa qua, ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội đã thực hiện ủy quyền phê duyệt vấn đề duyệt giá khởi điểm đấu giá sử dụng đất cho giám đốc Sở Tài chính.
giám đốc sở tài chính duyệt giá khởi điểm đấu giá

Giám đốc Sở tài chính được ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm khi đấu giá đất

Nội dụng cụ thể, Giám đốc Sở tài chính được ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm trong những trường hợp sau:
Đấu giá cho thuê đất để trả tiền thuê hàng năm để thực hiện dự án đầu tư hay các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất được thực hiện.
Việc đấu giá để giao hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đôi với các thửa đất đấu giá có giá trị được tính theo giá đất quy định trong bảng giá dưới 30 tỷ đồng cho các khu đất ở UBND Thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội tổ chức thực hiện.
Trong hai năm là thời gian ủy quyền tính từ ngày kí. Trong thời gian ủy quyền, nếu như có sự thay đổi về chính sách, Sở tài chính đề xuất UBND thành phố để có sự điều chỉnh sao cho phù hợp nhất.
Xem thêm:
 
Theo Trí thức trẻ