UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất việc mua bán đất bằng giấy tay

2 tháng trước
Mới đây, TP HCM có đề xuất để các trường hợp thực hiện mua bán đất bằng tay, xây nhà thêm nhưng cũng chưa được hoàn công...sẽ được cấp giấy chứng nhận. Sau đó thì chủ nhà mới được cải tạo, cơi nới để bán cho người khác.
Đề xuất thực hiện mua bán bằng giấy

Ách vì mua xong xây dựng thêm

Theo báo cáo do Pghos Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến kí thì tạo TP Hồ Chí Minh sẽ có tình trạng nhà đất đã được cấp GPN, sau đó chủ nhà sẽ được xây mới, hay cải tạo, cơi nới nhưng chưa được hoàn công đã bán lại cho người mua. Sau đó, những người mua lại đề nghị cấp đối GCN đồng thời công nhận việc sở hữu theo hiện trạng mới của căn nhà. Tuy nhiên, căn nhà được chủ cũ xây thêm những chưa hoàn công và hợp đồng mua bán cũng không thực hiện những diện tích mới được phát sinh nên các cơ quan cấp GCN sẽ không có cơ sở để giải quyết.

Theo UBND TP, thì việc các công trình  xây thêm chưa được hoàn công đã mua bán, chuyển nhượng là lỗi của chủ cũ, các bên mua bán phải nắm rõ những hiện trạng và chịu trách nhiệm với các thỏa thuận khi thực hiện dân sự. “ Tuy nhiên thì, đây là một trong những vướng mắc khá là phổ biến và cũng là một phần do những quản lí nhà nước không xử lí kịp thời nên cần có những giải pháp có thể tháo gỡ những vướng mắc này.

Tp HCM cũng đã kiến nghị: Đối với những trường hợp mua bán nhà sai hiện trạng trước ngày 1-7-2014 cũng đã được thực hiện giải quyết để cấp GCN cho người mua nhà theo hiện trạng trên thực tế. Theo đó thì chủ cũ có những cam kết bằng những văn bản có những chứng thực về chữ kí về việc đã thực hiện chuyển nhượng nhà theo hiện trạng thực tế và cũng đã đồng ý cho người mua được cấp GCN. Bên cạnh đó có những công trình phải theo những thỏa các điều kiện được cấp giấy chứng nhận và có ý kiến của các cơ quan quản lí xây dựng về việc xây dựng sai phép: “ trong trường hợp các bên không được cung cấp và được cam kết hoặc công trình chỉ được tồn tại mà không đủ điều kiện để chứng nhận sở hữu thì chỉ cấp đổi GCN đối với quyền sử dụng đất.

Lùi thời hạn cấp giấy chứng nhận để mua bán đất bằng giấy tay

TP HCM cũng đã kiến nghị với Bộ TN&MT cho phép thực hiện cấp phép GCN đối với những trường hợp chuyển nhượng đất bằng giấy tay từ sau ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014. Bởi theo những nghị định 1/2017 đã thực hiện tháo gỡ cho những trường hợp chuyển nhượng bằng giấy tay vào trước ngày 1/1/2008. Theo nghị định này thì Tp cũng đã ước tính về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận cho gần 10.000 trường hợp, nhưng bên cạnh đó vẫn còn có nhiều trường hợp mua bán giấy tay sau ngày 1/1/2008 đến ngày 1/7/2015 thì chưa được cấp giấy chứng nhận nên thành phố đã thực hiện đề xuất trên.

Cũng ở báo cáo, Tp đã tiếp tục đề nghị bổ sung sửa đổi những nghị định 43/2014 theo hướng cho phép TP phân cấp cho những chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai ở những quận, huyện, trực tiếp kí cấp GCN và thực hiện đóng dấu của chi nhánh đối với những trường hợp biến động mà người sở hữu được lựa chọn theo hình thức được cập nhật hay cấp mới GCN cho hộ gia đình cá nhân bởi vì có nhiều trường hợp này đều có những giá trị pháp lí.
Xem thêm:
 
Trong tháng 1 năm 2018 vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã báo cáo về kết quả giám sát thực hiện tình hình cấp giấy chứng nhận tại Tp. Cũng theo đó, cơ qua này nhận định thị trường bất động sản Tp đang rất sôi động, khối lượng giao dịch đã gây ấp lực lớn cho cơ quan cấp giấy chứng nhận, ảnh hưởng thực hiện ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết những gồ sơ của người dân.
Theo Cafef