Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S3 Hoài Đức- Hà Nội, tỷ lệ 1/5000

1 năm trước
Ngày 7/6, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S3 xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, tỉ lệ 1/5000 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu E2. 
 
Nội dung quyết định được ban hành cụ thể như sau:
dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-phan-khu-do-thi-s3-hoai-duc-ha-noi-ty-le-15000

Vị trí, ranh giới

Vị trí khu đất đề xuất tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội cơ ranh giới:
 
- Phía Bắc giáp đường gom Đại Lộ Thàng Long.
- Các phía còn lại giáp đường quy hoạch

Quy mô

- Diện tích đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 6.893 m2 (phù hợp với quy mô diện tích đã được cấp thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam).

Quy hoạch sử dụng đất

Theo Quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 15/08/2013, một phần ô quy hoạch kí hiệu E2 được xác định chức năng đất công cụ đơn vị ở, nay được điều chỉnh thành đất công cộng thành phố, khu ở (để nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm dữ liệu dự phòng và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông tôn Việt Nam);
 
Đối với diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ tuyến đường Đại lộ Thanwg Long (đất cây xanh) thực hiện theo Quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt.

Đọc thêm:
 

Quy hoạch kiến trúc

Sau khi điều chỉnh, diện tích khu đất nghiên cứu: 6.893 m2, diện tích đất hành lang bảo vệ tuyến đường Đại lộ Thăng Long (đất cây xanh) khoảng 996 m2; diện tích đất xây dựng công trình gần 2.517m2; mật độ xây dựng 36,5%; tầng cao công trình: 01 và 11 tầng,…
Ở khu vực xác định đất hành lang bảo vệ tuyến đường Đại lộ Thăng Long (đất cây xanh) tuyệt đối không xây dựng các công trình.