Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
7 tháng 5 ngày trước

Trả lời

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 248 Bộ luật dân sự ban hành năm 2015, bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo nay cho bên chủ về việc chấm dứt hợp đồng. Trường hợp không thông báo mà gây nhiều thiệt hại thì phải tiến hành bồi thường.
Mặt khác, theo khoản 4, Điều 132 Luật nhà ở năm 2014 đã quy định rõ, bên đương phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên kia ít nhất là 30 ngày ( ngoại trừ hai bên có những thỏa thuận khác). Nếu vi phạm quy định này sẽ gây thiết hại, bên đơn phương sẽ chấm dứt hợp đồng và phải bồi thường theo luật định.
Căn cứ theo các quy định trên, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà với những điều khoản phải được báo trước cho bên thuê nhà ít nhất là 30 ngày.
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm