Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
6 tháng 2 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

bảo hành chung cư trong vòng bao lâu
Theo khoản 1, điều 5 của Luật Nhà ở năm 2014 ban hành thì quy định tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải đảm bảo nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; tổ chức, cá nhân cung cấp thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời hạn được nhà sản xuất xây dựng quy định.
Trường hợp về đầu tư xây dựng dự án nhà để bán, cho thuê mua, bên bán, bên cho thuê mua nhà sẽ có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo khoản 2 và khoản 3 điều 85 luật nhà ở năm 2014. Bên bán, bên cho thuê mua nhà ở sẽ có quyền yêu cầu các tổ chức hay các cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị được thực hiện cung ứng thiết bị để thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật và nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Thời gian được bảo hành cụ thể do hai bên thảo thuận trong hợp đồng bán căn hộ chung cư. Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm: Sửa chữa và khách phục các hư hỏng như khung, tường, trần, mái, sân thượng và các phần ốp, lát, hệ thống cung cấp chất đốt, hệ thống cấp điện và nhiều nội dung được quy định ở hợp đồng hai bên thỏa thuận mua, bán. Đối với những thiết bị gắn với nhà ở thì bên bán, bên cho thuê nhà cần thực hiện bảo hành, sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà nước.
Như vậy, nhà chung cư được bảo hành tối đa là 60 tháng kể từ khi hoàn thành xây dựng và nghiệm thu sử dụng. Muốn xem có được bảo hành nhà chung cư hay không cần xem thời hạn ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ và tham khảo các điều luật trên.
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm