Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
10 tháng 3 tuần trước

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trả lời:

Theo quy định ở khoản 6 Điều 13 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của chính phủ và khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ –CP ngày 20/10.2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lí nhà ở xã hội, nếu bên mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ cần cho phép bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán cho những đối tượng mua nhà ở xã hội.

Còn về việc thuế sử dụng đất khi chuyển nhượng đất, Theo Thông tư số 139/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính đã hướng dẫn như sau: Trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư, thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ của căn hộ đó. Giá đất để tính tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất ở do UBND cấp tỉnh quy định tạo bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm người mua, người thuê mua bán lại nhà ở xã hội. Hệ số phân bổ để xác định tiền sử dụng đất trong trường hợp bán nhà ở xã hội là căn chung cư, là tỷ lệ giữa diện tích của căn hộ so với tổng diện tích sàn nhà.

Cụ thể sẽ được tính theo công thức:

Tiền sử dụng đất phải nộp = 50%x S x Giá đất x Hệ số phân bổ tiền sử dụng đất cho căn hộ.

+ Trong đó: S là diện tích căn hộ
                  Giá đất được UBND quy định tại bảng giá đất
                  Hệ số phân bổ của căn hộ chung cư được xác định = S/ Tổng diện tích sàn tòa nhà.
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm