Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
6 tháng 1 ngày trước

Trả lời

 

Trả lời:

Theo khoản 3 điều 13 của điều luật bất động sản năm 2014 quy định, chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao công trình xây dựng , nhà khách hàng khi đã hoàn toàn thành xong việc xây dựng và các công trình hạ tầng, hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật theo những tiến độ ghi trong dự án đã đượch duyệt, đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng chung của khu vực. Nếu bàn giao nhà, công trình thô thì phải hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài của công trình xây dựng nhà, dự án đó.
điều kiện bàn giao căn hộ chung cư
Đồng thời theo khoản 2 điều 4 nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5.2015 ban hành đã quy định, sau khi được nghiệm thu đảm bảo yêu cầu của thiết kế xây dựng, quy chuẩn kĩ thuật, tiêu chuẩn áp dựng cho công trình, các yêu cầu của hơp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan thì hạng mục công trình mới được phép xây dựng hoàn thành mới được phép để sử dụng.
Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở được quy định tại phụ lục của thông tư số 05/2015/TT-BDX ngày 30/10 /2015 của bộ xây dựng quy định về quản lí chất lượng xây dựng, bảo trì nhà ở riêng lẻ bao gồm các thủ tục:
+ Giấy phép xây dựng
+ Hợp đồng xây dựng của chủ nhà lí với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công và giám sát thi công những công trình xây dựng ( nếu có).
+ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng dự án
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng
+ Báo cáo thẩm tra, văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
+ Bản vẽ hoàn công
+ Báo cáo kết quả kiểm định, thí nghiệm ( nếu cố)
Để thực hiện nghiệm thu và bàn giao căn hộ chung cư, căn hộ phải đáp ứng các yêu cầu và phải có hồ sơ nêu trên, trong hồ sơ về an toàn vận hành hệ thống thang máy, an toàn về phòng cháy chữa cháy. Mặt khác căn hộ còn phải đáp ứng các điều kiện khác.
Nếu căn hộ chưa có đầy đủ điều kiện để bàn giao theo quy định hiện hành và thỏa thuận trong hợp đồng thì người mua sẽ được quyền từ chối nhận. Đồng thời, trong trường hợp căn hộ thiếu yếu tố an toàn, không đủ để bàn giao mà chủ đầu tư không khắc phục, vẫn bắt người mua nhận nhà thì người mua được quyền phản ánh đến chính quyền nhờ giải quyết.
Luật sư Kiều Anh Vũ
 
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm