Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
6 tháng 1 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

Theo Luật thi hành án dân sự năm 2008 quy định rằng, người phải thi hành có ý không chấp hành quyết định bản án; không tự nguyện thi hành các quyết định về thị hành án, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
tranh chấp lôi đi chung
Cũng theo quy định tại bộ luật hình sự 1999, người nào có cố ý không quyết hành quyết định, bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết sẽ có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hay phạt từ từ 6 tháng đến 3 năm.
Cùng với đó, Bộ luật hình sự ban hành năm 2015 cũng đã có quy định, người nào có điều kiện mà không chấp hành bản án hay quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng những biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mà còn vi phạm phạt án tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Theo dự kiến, Bộ luật hình sự năm 2015 đã hiệu lực tùa ngày 1/7.2015 nhưng quốc hội đã ban hành Nghị quyết hoãn thời gian có hiệu lực thi hành bộ luật này đến ngày 1/1/2017. Do đó, trong thời gian này, Bộ luật hình sự 1999 vẫn có hiệu lực để có thể thi hành. Vì vậy, trong trường hợp trên có thê gửi đơn liên quan đến cơ quan công an phường nơi có bất động sản đang tranh chấp cần yêu cầu giải quyết.
Luật sư Trần Thị Thanh Nga
Theo Cafeland
 
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm