Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
7 tháng 3 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

Để ngôi nhà không bị bán, thế chấp hay phân chia sau khi vợ chồng anh chị qua đời, anh chị có thể lập di chúc để căn nhà dùng vào việc để thời cúng sau này. Cụ thể, ở Điều Luật 645 Bộ Luật dân sự năm 2015 có quy định, nhà thờ cúng không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lí, thực hiện việc thờ cúng.
Mặt khác, nếu người được chỉ định không được thực hiện đúng theo di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lí thờ cúng.

Trong trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lí di sản thờ cúng, khi đó những người thừa kế cử một người quản lí di sản thờ cúng.
Còn trong trường hợp những người thừa kế theo di chúc đều đã qua đời thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đanh quản lí hợp pháp di sản trong số những người thuộc diện thừa kế theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm