Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
6 tháng 3 tuần trước

Trả lời

Cảm ơn đã gửi câu hỏi. Chúng tôi xin trả lời:

Quy Định tại Luật nhà ở năm 2014 đã nêu rõ, chủ sở hữu nhà ở được quyền ủy quyền quản lí nhà ở, ủy quyền thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật này. Với bên ủy quyền quản lí nhà ở là tổ chức, thì phải có tư cách pháp nhân và không phụ thuộc vào nơi đăng kí kinh doanh, nơi thành lập. Trong trường hợp tổ chức được ủy quyền quản lí nhà ở thì phải có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản và đang hoạt động tại Việt Nam theo những quy định của pháp luật về kinh doanh lĩnh vực bất động sản.
Quy định ủy quyền quản lí và cho thuê nhà
Trước khi ủy quyền, bạn cần kiểm tra ngành nghề của công ty cho thuê để đảm bảo họ có đầy đủ các điều kiện theo quy định trước khi thực hiện ủy quyền quản lí nhà ở. Việc ủy quyền quản lí nhà ở thì không bắt buộc phải cần công chứng, chứng thực hợp đồng, ngoại trừ trường hợp các bên có nhu cầu.
Theo Luật sư Lương Nguyễn Khánh Văn
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm