Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
3 tháng 1 tuần trước

Trả lời

Trả lời:
Theo Luật đất đai đang được áp dụng thì không có quy định về số tuổi để đứng tên chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác được gắn liền với đât ( sổ đỏ). Còn đối với luật dân sự 20005 thì có hiệu lực khi người cha mất có quy định về việc có năng lực hành vi dân sự.
Cụ thể nội dụng luật quy định, Ở điều 20 Luật dân sự năm 2005 đã quy định về năng lực hành vi dân sựu chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa 18 tuổi như sau: “ Người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện những giao dịch dân sự phải được người đại diện theo những pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày phù hợp với lứa tuổi hay pháp luật có những quy định khác”. Trong trường hợp khác có quy định “ Người từ đủ 15 tuổi chưa đến 18 tuổi có tài sản riêng được đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần thiết phải thực hiện sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trong những trường hợp pháp luật có quy định khác nhau”.
15 tuổi đứng tên sổ đỏ được không

Nếu như vậy, những người chưa thành niên dưới 18 tuổi cũng là đối tượng để xác định quyền sở hữu tài sản được hình thành từ thừa kế, cho tặng, chuyển nhượng và được phép đứng tên trên giấy chứng nhận QSD đất và sở hữu tài sản.
Theo PLQ
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm