Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
4 tháng 3 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

Do quyền sử dụng đất này được cấp cho hộ gia đình và do bố bạn đứng tên, Vì vậy theo khoản 1 điều 64 Nghị định dố 43/2014/NĐ-CP đã được chính phủ ban hành ngày 15/5/2015 của quy định chi tiết về một số điều của Luật đất đai và khoản 5 điều 14 thông tư số 02/2015/TT-BTNMT đã được bộ tài nguyên và môi trường ban hành ngày 27/01/NĐ-CP quy định chi tiết ở trong nghị định số 43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ đã thực hiện các giao dịch có liên quan đến quyền sử dụng đất ngoài việc có tên trên giấy chứng nhận ( bố bạn) kí tên thì phải được chấp nhận theo văn bản của các thành viên trong hộ gia đình. Văn bản phải được thực hiện công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
bố có được sang tên quyền sử dụng đất hộ gia đình cho con không
Vì vậy, khi có 1 thành việc trong gia đình bạn không đồng ý thì bố bạn cũng sẽ không được quyền sang tên mảnh đất đó cho bạn trên mảnh đất được cấp cho hộ gia đình. Để có thể sang tên mảnh đất cho bạn, thì bố bạn cần thực hiện tách riêng quyền sử dụng đất này cho các thành viên trong hộ gia đình đã không đồng ý sang tên cho bạn, Sau đó, bố bạn thực hiện sang tên phần đất còn lại cho bạn khi các thành viên trong gia đình đồng ý.
Theo Moj.gov.vn
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm