Tư vấn luật

Gửi câu hỏi
8 tháng 2 tuần trước

Trả lời

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật hôn nhân gia đình năm 2014, quyền sử dụng đất là tài sản riêng của hai bên nên khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.
Thế nên nếu anh trai bạn được nhận tài sản riêng từ gia đình và có hợp đồng cho riêng mảnh đất đó thì đồng thời anh bạn không nhập tài sản riêng đó vào khối tài sản chung của vợ chồng thì mảnh đất đó vấn thuộc sở hữu của anh bạn, không thuộc khối tài sản chung để khi ly hôn được phân chia.
Gửi câu hỏi

Nhiều người quan tâm